By Vincent Wigmans

De beurs wordt vaak gezien als een goede barometer van de economie, een sterke economie kan worden afgemeten aan een beurs die het goed doet. Als de economie het goed doet, zien we een verhoogde vraag naar zakenvliegtuigen. Deze toegenomen vraag wordt veroorzaakt door leidinggevenden die vaker reizen en de uitbreiding van bedrijven. Ook voelen bedrijfsleiders zich optimistischer over de toekomst en zijn ze bereid te investeren in een bedrijfsvliegtuig. Daarnaast zijn kredietverstrekkers meer bereid om de aankoop van een zakenjet te financieren.

Een daling van de aandelenmarkt kan worden gezien als een indicatie dat er enige onzekerheid is in de economie. Als gevolg daarvan daalt de verkoop van zakenvliegtuigen. Zakelijke leiders zijn voorzichtig en aarzelen om geld uit te geven aan een zakenjet. Ook de kredietverstrekkers zijn voorzichtiger met het verstrekken van krediet voor de aankoop van een zakenjet. Het bovenstaande geldt ook voor de vermogende particulieren die zich een zakenjet kunnen veroorloven.

Tijdens de financiële crisis in 2008 was er een duidelijke daling in de hele zakenluchtvaartsector. Gebruikte vliegtuigen kwamen in grote aantallen op de markt, de restwaarde daalde, de annulering van orders bij vliegtuigfabrikanten nam toe en de fabrikanten verlaagden hun productie. Dit duurde tot H2-2009, waarna het gebruik van zakenvliegtuigen toenam en de beschikbaarheid van kredieten zich herstelde.

Hoewel er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de verkoop van zakenvliegtuigen en bijvoorbeeld de S&P500, waren er in het verleden enkele bijzonderheden. Zo hebben de leveringen van lichte jets tot 2008 de trend van de S&P500 gevolgd. Tot 2008 kon je bijna voorspellen hoeveel lichte straalvliegtuigen zouden worden geleverd. Deze trend stopte door de overproductie van vliegtuigen. 

Een andere indicator die werd gebruikt was de Morgan Stanley Capital International (MSCI). Deze geaggregeerde beursindex is een goede indicator voor het creëren van rijkdom. Toen de MSCI kelderde, kwamen de orders voor zakenvliegtuigen tot stilstand.

In het algemeen heeft de aandelenmarkt een aanzienlijke invloed op de verkoop van zakenvliegtuigen. Met het herstel van de wereldwijde economische groei is te zien dat de vraag naar zakenvliegtuigen toeneemt, deze toename houdt duidelijk verband met het creëren van rijkdom.